Emmakerk Curacao

Subtitle

Wie zijn wij?

De gemeente van de Emmakerk staat in de protestantse traditie. We belijden God als onze Schepper, Jezus Christus als onze Heer en Verlosser en de Heilige Geest als Diegene, die ons verbindt met de Vader en de Zoon en ons kracht geeft te geloven en te leven. We hebben weet van de ernst van de zonde en de blijdschap van de verlossing. We willen ons geloof belijden in woord en daad.

De gemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Gemeente en wordt geleid door een wijkkerkenraad, die bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Naast de wijkkerkenraad zijn er verschillende werkgroepen en commissie waarin ambtsdragers en andere gemeenteleden zitting hebben.

Wat is onze visie? Een kerk zijn waar mensen zich thuis en welkom voelen tijdens de erediensten en tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals gebedsgroepen, bijbelstudies en huiskringen en willen meebouwen aan de gemeente van Christus.

De kerkbezoekers bestaan voornamelijk uit op Curaçao woonachtige Surinamers, Curaçaoenaars en Nederlanders, maar ook vakantiegangers bezoeken regelmatig de Emmakerk.

Wie willen we bereiken? Een ieder die zich aangetrokken voelt tot het protestantse geloof en zijn/haar persoonlijk geloofsleven in kerkelijk verband wil ontwikkelen en wil meebouwen aan de gemeente van onze Heer Jezus Christus.

(uit het beleidsplan)


Wilt u lid worden van de VPG en onze wijkgemeente, dan kunt u zich aanmelden bij de (interim)predikant of het Kerkelijk Bureau, Fort Amsterdam 24, tel. 461-1139. U bent van harte welkom! Indien u belijdend lid wil worden wordt u uitgenodigd de belijdeniscatechisatie te volgen. Deze duurt ca. 5 maanden. Voor de doop van een kind dient een van beide ouders belijdend lid te zijn. Voor een huwelijksbevestiging dient een van beide partners lid van de gemeente te zijn.