Emmakerk Curacao

Subtitle

De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Hans Végh, predikant en vice-voorzitter

Jet Baank, voorzitter

Farida da Costa Gomez, scriba en jeugdouderling

Denise Schrader, ouderling-kerkvoogd en penningmeester

Olaf Mulder, ouderling-kerkvoogd

Sigma Wiel, diaken                                                            Lilian Felicia (diaken)                                                                                 

De kerkenraad vergadert eens per maand in de consistorie, behalve in de maand juli. Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter en de scriba.

De wijkdiakenen zijn onderdeel van de diakonie van de VPG. Deze vergadert eveneens eens per maand.

De kerkenraad heeft in 2013 een beleidsplan aangenomen. Over identiteit, missie en visie kunt u lezen in "Wie zijn wij?"


De koster is: Carmen Gilmoor, tel. 868-0775 of 668-5785

De organisten zijn: Jeanette Kroes en Sirving Keli

Voor het huren van ruimten in de kerk kunt u terecht bij de voorzitter, Jet Baank, tel. 767-6920 of 518-0427