Emmakerk Curacao

Subtitle

De kerkenraad

Samenstelling: De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Hans Végh, predikant en vice-voorzitter (tot 1 mei 2019)

Jet Baank, voorzitter

Farida da Costa Gomez, scriba en jeugdouderling

Denise Schrader, ouderling-kerkvoogd en penningmeester

Olaf Mulder, ouderling-kerkvoogd

Sigma Wiel, diaken                                                            Lilian Felicia, diaken

Vacatures. Er zijn drie vacatures: een voor ouderling, een voor ouderling-kerkvoogd en een voor diaken. Vanaf 1 mei 2019 komt er nog een vacature bij: die van predikant. Hopelijk zal de nieuwe predikant spoedig aantreden (zie beneden).                                                                                

Vergaderingen. De kerkenraad vergadert eens per maand in de consistorie, behalve in de maand juli. Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter en de scriba.

De wijkdiakenen zijn onderdeel van de diakonie van de VPG. Deze vergadert eveneens eens per maand.

Beleidsplan. De kerkenraad heeft op 5 mei 2013 een beleidsplan aangenomen. Over identiteit, missie en visie kunt u lezen in "Wie zijn wij?" Op 16 juni 2018 is dit beleidsplan herzien en aangepast. De volgende herziening moet uiterlijk plaatsvinden in juni 2023.

Beroep. Op 17 november 2018 heeft de Centrale Kerkenraad ten behoeve van de Emmakerk een beroep uitgebracht op ds. Jan Douwe van 't Zand, christelijk-gereformeerd predikant te Sneek (Nederland). Hij heeft dit beroep aangenomen.


De koster is: Carmen Gilmoor, tel. 868-0775 of 525-5785

De organisten zijn: Jeanette Kroes en Sirving Keli

Voor het huren van ruimten in de kerk kunt u terecht bij de voorzitter, Jet Baank, tel. 767-6920 of 518-0427