Emmakerk Curacao

Subtitle

Blog

view:  full / summary

Startdienst

Posted by [email protected] on August 21, 2014 at 7:15 PM Comments comments (3)

Op 17 augustus 2014 hielden we onze jaarlijkse startdienst. Zoals gebruikelijk begonnen we om 9.15 uur met de voorzang van bekende liederen.Om half 10 begon de kerkdienst met de binnenkomst van de kerkenraad. De ouderling van dienst deed de mededelingen. Daarna stak een kind de paaskaars aan. Christus is het licht van de wereld. Hij is de opgestane Heer. Zijn licht schijnt over het graf heen. We begonnen de dienst met het zingen van Psalm 97. Daarna volgde een stil gebed, waarin we God persoo...

Read Full Post »

Rss_feed