Emmakerk Curacao

Subtitle

Activiteiten

De Emmakerkgemeente heeft de volgende vaste activiteiten:

dinsdag 19.00-20.00 uur: gebedsgroep, consistorie

dinsdag 20.00-21.00 uur: belijdeniscatechisatie, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen 19.30-21.00 uur: Bijbelstudie, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen: 19.30-21.00 uur: gespreksgroep "Onder de boom", consistorie

elke 4e vrijdag van de maand: 19.30 uur: zangdienst, kerk; datum eerstvolgende dienst: 22 maart a.s. 

Voor belangstellenden is er jongerencatechese of belijdeniscatechisatie; men kan hierover contact opnemen met de predikant. De jongerencatechese is eens in de 14 dagen op woensdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie. 

Elke tweede maandag van de maand is er een koffieochtend voor senioren; deze wordt van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in de consistorie.

U kunt eveneens contact opnemen met de predikant over doop, belijdenis, rouw- en trouwdiensten. Men kan daarover ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau in de Fortkerk, tel. 461-1139.

Wilt u ons kerkblad VPG-nieuws ontvangen? Ook dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. VPG-nieuws is voor de hele gemeente en verschijnt tien maal per jaar. Het kan ook digitaal ontvangen worden.

De activiteiten vinden plaats in de consistorie of in het weekend of 's avonds in het jeugdgebouw de Flamboyant naast de kerk.

Voor de activiteiten zie VPG-nieuws of www.freewebs.com/vegh/mijnactiviteiten.htm


Wijzigingen voorbehouden


Job. Ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh hebben een boekje geschreven getiteld: "Het schaakspel om de mens. Job". Binnenkort is het verkrijgbaar. Op 10 en 17 maart jl. lagen er intekenlijsten liggen in de drie kerken van de VPG. U kon dan intekenen en tegelijk betalen. Het boekje kost NAf 35,00. Daarvan zal NAf 5,00 bestemd zijn voor de betreffende wijkkerk. 10 maart is gekozen, omdat het dan de eerste lijdenszondag in. In het boek Job gaat het om het lijden van de mens, in de lijdenstijd om het lijden van Christus. Op 24 maart a.s. vindt er na de dienst in de Emmakerk een signeersessie plaats. U kunt dan het boekje in ontvangst nemen. Als u daar niet bij kunt zijn, zult u het boekje op een andere wijze ontvangen.
Meer informatie over de Emmakerk vindt u op de volgende websites:


www.freewebs.com/vegh (website predikant)

www.vpg-curacao.com (website VPG)

https://relicuracao.webs.com (over kerk en godsdienst op Curaçao)