Emmakerk Curacao

Subtitle

Activiteiten

De Emmakerkgemeente heeft de volgende vaste activiteiten:

dinsdag 19.00-20.00 uur: gebedsgroep, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen 19.30-21.00 uur: Bijbelstudie, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen: 19.30-21.00 uur: gespreksgroep "Onder de boom", consistorie

elke 4e vrijdag van de maand: 19.30 uur: zangdienst, kerk; datum eerstvolgende dienst: 26 april a.s. De daarop volgende zangdienst is op 24 mei a.s.

Voor belangstellenden is er jongerencatechese of belijdeniscatechisatie; men kan hierover contact opnemen met de (interim)predikant. De jongerencatechese is eens in de 14 dagen op woensdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie. Deze begint weer in september.

Elke tweede maandag van de maand is er een koffieochtend voor senioren; deze wordt van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in de consistorie.

U kunt eveneens contact opnemen met de predikant over doop, belijdenis, rouw- en trouwdiensten. Men kan daarover ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau in de Fortkerk, tel. 461-1139.

Wilt u ons kerkblad VPG-nieuws ontvangen? Ook dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. VPG-nieuws is voor de hele gemeente en verschijnt tien maal per jaar. Het kan ook digitaal ontvangen worden.

De activiteiten vinden plaats in de consistorie of in het weekend of 's avonds in het jeugdgebouw de Flamboyant naast de kerk.

Voor de activiteiten zie VPG-nieuws.


Wijzigingen voorbehouden


Job. Ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh hebben een boekje geschreven getiteld: "Het schaakspel om de mens. Job". Binnenkort is het verkrijgbaar. Op 10 en 17 maart jl. lagen er intekenlijsten liggen in de drie kerken van de VPG. U kon dan intekenen en tegelijk betalen. Het boekje kost NAf 35,00. Daarvan is NAf 10,00 bestemd voor de betreffende wijkkerk. 10 maart is gekozen, omdat het dan de eerste lijdenszondag in. In het boek Job gaat het om het lijden van de mens, in de lijdenstijd om het lijden van Christus. Op 24 maart jl. vond er na de dienst in de Emmakerk een signeersessie plaats. U kon dan het boekje in ontvangst nemen. Als u daar niet bij kon zijn, kon u het boekje op een andere wijze ontvangen. Op 4 april jl. was er een bespreking van dit boekje in de Emmakerk. Mocht u nog een exemplaar willen bestellen dan kunt u terecht bij zr. Jet Baank of ds. Jan Jonkman.
Meer informatie over de Emmakerk vindt u op de volgende websites:


www.freewebs.com/vegh (website predikant)

www.vpg-curacao.com (website VPG)

https://relicuracao.webs.com (over kerk en godsdienst op Curaçao)