Emmakerk Curacao

Subtitle

Welkom bij de Emmakerk!

De Emmakerk is een Nederlandstalige protestantse kerk in Willemstad, Curaçao. Ze behoort tot de Verenigde Protestantse Gemeente. De diensten zijn elke zondag om half 10, tenzij anders aangegeven. Tijdens de dienst is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Flamboyant, het jeugdgebouw naast de kerk.

We zingen in de Emmakerk uit verschillende liedbundels: uit het oude en nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog, Johannes de Heer en Kantika di Fe i Alabansa (een papiamentstalige liedbundel) en uit andere bundels.

U bent van harte welkom bij onze diensten en activiteiten!


Het adres van de Emmakerk is: Schottegatweg Noord 67, Rio Canario (naast de MCB-bank). Telefoonnummer: 737-3070.

De voorganger is ds. Hans Végh, tel. 737-3070 of 661-6339, e-mail: [email protected] (tot 1 mei). Het telefoonnummer van de voorzitter van de wijkkerkenraad, zr. Jet Baank, is: 767-6920.