Emmakerk Curacao

Subtitle

Kerkdiensten

De Emmakerk heeft elke zondag om half 10 een kerkdienst. Daarin gaat meestal de wijkpredikant voor. 

Op 26 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische Broedergemeente.

Soms is er een hofidienst, dat wil zeggen: een dienst in een hofje, ergens buiten. Daaraan verbonden is meestal een gemeentezondag. Op de kerkdeur wordt aangegeven waar de dienst is als de Emmakerk gesloten is. 
In de Stille Week zijn de diensten gezamenlijk. 

Op Witte Donderdag begint de dienst om 19.00 uur in de Emmakerk. Dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

Op Goede Vrijdag is er om 9.30 uur een dienst in de Ebenezer church. 

Op Stille Zaterdag is er om 21.00 uur een dienst in de Fortkerk. 

De dienst op Hemelvaartsdag begint om 9.30 uur.

De oudejaarsdienst in de Emmakerk begint om 17.00 uur.

Drie keer per jaar is er een jeugddienst, afwisselend in een van de kerken van de VPG. Als er in een kerk een jeiugddienst is, blijven de andere twee open.

Eveneens twee keer per jaar is er een Gezin-School-Kerk-dienst in de Emmakerk, met medewerking van kinderen van protestantse scholen in onze wijk.

Op elke eerste zondag van de even maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

De volgende vijf diensten zijn VPG-diensten (gezamenlijke diensten):

Rond de Dag van de Vlag (2 juli)

Zondag afsluiting jeugdkamp (juli)

Diaconiezondag (augustus)

Herdenking Reformatie (31 oktober)

Kerstnachtdienst (24 december)


Dit jaar zijn er de volgende VPG-jeugddiensten:

19 maart: Ebenezer church

25 juni: Emmakerk

26 november: Fortkerk

Deze beginnen alle om 9.30 uur.


De Emmakerk staat in de wijk Rio Canario, op de hoek van Schottegatweg Noord (de ringweg) en Kaya Wladimir "Coco" R.R. Balentien (de voormalige Arowakenweg). Vanuit Punda rijdt u richting Biesheuvel en dan richtting Rio Canario. De kerk ligt tegenover Emmastad.

Kerkdiensten

26 februari: ds. Clifton Walker en ds. Hans Végh

26 februari: ds. Hans Végh

5 maart: ds. Hans Végh

12 maart: zr. Yvonne Isidora

19 maart: ds. Hans Végh

26 maart: ds. Marielle Berends (GSK-dienst met de Dividivischool; doopdienst)