Emmakerk Curacao

Subtitle

Activiteiten

De Emmakerkgemeente heeft de volgende vaste activiteiten:

dinsdag 19.00-20.00 uur: gebedsgroep, consistorie

dinsdag 20.00-21.00 uur: belijdeniscatechisatie, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen 19.30-21.00 uur: Bijbelstudie, consistorie

donderdag eens in de 14 dagen: 19.30-21.00 uur: gespreksgroep "Onder de boom", consistorie

elke 4e vrijdag van de maand: 19.30 uur: zangdienst, kerk; datum: 22 september a.s. 

Voor belangstellenden is er jongerencatechese of belijdeniscatechisatie; men kan hierover contact opnemen met de (jeugd)predikant. De jongerencatechese is eens in de 14 dagen op woensdag van 19.00-20.00 uur in de consistorie. 

Elke tweede maandag van de maand is er een koffieochtend voor senioren; deze wordt van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in de consistorie

Twee keer per jaar is er een Gezin-School-Kerk-dienst met een van de protestantse scholen in de wijk. 


Men kan eveneens contact opnemen met de predikant over doop, belijdenis, rouw- en trouwdiensten. Men kan daarover ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau in de Fortkerk, tel. 461-1139.

Wilt u ons kerkblad VPG-nieuws ontvangen? Ook dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. VPG-nieuws is voor de hele gemeente en verschijnt tien maal per jaar. Het kan ook digitaal ontvangen worden.

De activiteiten vinden plaats in de consistorie of in het weekend of 's avonds in het jeugdgebouw de Flamboyant naast de kerk.

Voor de activiteiten zie VPG-nieuws of www.freewebs.com/vegh/mijnactiviteiten.htm


Wijzigingen voorbehouden

Meer informatie over de Emmakerk vindt u op de volgende websites:


www.freewebs.com/vegh (website predikant)

www.vpg-curacao.com (website VPG)

http://relicuracao.webs.com (over kerk en godsdienst op CuraƧao)